Escuchar
En caso de accidente, PAS

Saberías actuar conforme á Conduta PAS? Unha acción vital que axuda a salvar vidas no caso de sufrir ou ser testemuña dun accidente.

  • Protéxeche a ti mesmo e o lugar do accidente SINALIZANDO. Fai uso do teu chaleco reflector e do triángulo de emerxencias
  • Alerta aos servizos de emerxencia chamando ao 112. Se existen postes SOS na vía, utilízaos.
  • Socorre, sempre que sexa posible. Manter a calma é fundamental, ademais, permanece no lugar ata a chegada da axuda