Escuchar

Mentres circulas polas estradas, seguro que coincides con moitos camións. Saberías dicir cales transportan mercancías perigosas?
Levan placas de cor laranxa con cifras que identifican estas substancias.

En caso de accidente, antes de chamar ao 112 é importante ter en conta:

  • O lugar e a natureza do sinistro
  • Cantas persoas resultaron afectadas
  • O número indicado na placa laranxa
  • O tipo de danos materiais