Escuchar

As caídas no cuarto de baño poden ter graves consecuencias, especialmente, se estamos sós ou soas na casa. Por iso, propoñemos un repaso por estas catro accións, que todos coñecemos, pero que, ás veces, esquecemos.

  • Mantén fóra do alcance da cativada as medicinas e os produtos que poidan supoñen un risco.
  • Afasta os aparellos eléctricos da auga.
  • Comproba que o chan está sempre seco.
  • Emprega tiras de suxeición na bañeira ou no prato de ducha e, se é necesario, tamén utiliza unhas barras de apoio.