Escuchar

O uso de máscaras por parte da poboación en xeral pode servir como un medio de control da fonte de infección ao reducir a propagación do coronavirus.

Utilizar as máscaras é obrigatorio no transporte público. Ademais, tamén o é na vía pública, en espazos ao aire libre e en calquera espazo cerrado de uso público ou que se encontre aberto ao público, sempre que non sexa posible manter unha distancia de seguridade entre persoas de, ao menos, dous metros.

Hai unha serie de riscos potenciais de auto-contaminación que fan necesario ter en conta as seguintes accións:

   • Antes de poñer unha máscara, lava ben as mans

   • Cobre a boca e o nariz

   • Mentres a utilices, evita tocala

   • Para retirala, quítaa sen tocar a parte frontal e lava as mans novamente