Escuchar

Neste enlace pode consultar a guía do usuario.

 

Empresa/Organismo
Coordenadas

Subir no sistema de referencia xeodésico oficial ETRS89, (European Terrestrial Reference System 1989) adoptado en virtude do Real Decreto 1071/2007, de 27 de xullo.

Se descoñece o seu valor respecto do centro, establecemento ou instalación que se trate, pode obtelo na web do IET

1. Localice a zona onde está a parcela mediante as ferramentas de búsqueda (lupa).

2. Faga zoom máximo sobre a mesma. 

3. Ao carón do visualizador das coordenadas, na esquina inferior esquerda, existe unha pequena diana . Actívea (pasará a cor verde). 

4. Faga clic no centro da parcela. Aparecerá un marcador verde no mapa.

5. Agora poderá capturar as coordenadas da esquina inferior esquerda sen que cambien polo movemento do rato.


Responsable
Chamante
Información do simulacro
Aquí indícase si é necesaria a colaboración do 112
Acción necesaria do 112

Os ficheiros deben ser menores de 2 MB.
Tipos de ficheiros permitidos: pdf.
Medios/Servicios participantes

O organizador do simulacro debe avisar previamente aos medios da zona da realización do mesmo, para evitar alarmas innecesarias. 

Os medios participantes deben asisitir as reunións preparatorias, sendo tamén responsabilidade do organizador do simulacro a convocatoria.

 

18 + 1 =