Mapa de incidencias | Axega

Info Window Lite
Accidente de tráfico   Incendio urbán   Incendio industrial   Plans Protección Civil
AVISO A POBOACIÓN
Activación do Plan Territorial de Emerxencias de Galicia (PLATERGA)

A Xunta de Galicia vén de activar o Plan Platerga en toda a Comunidade galega para conter o novo coronavirus. Isto implica a mobilización de todos os recursos humanos e materiais necesarios para facer fronte a esta situación de risco colectivo.

Cómpre sinalar que a única forma de diminuír os efectos do novo coronavirus na nosa sociedade é a través da participación de toda a cidadanía. Así, é necesario seguir coa máxima rigorosidade as seguintes indicacións:

  • Lavar as mans frecuentemente con auga e xabón ou utilizar unha solución hidroalcohólica.
  • Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca se non se teñen as mans limpas.
  • Practicar unha boa hixiene respiratoria. É dicir, ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel, que inmediatamente hai que desbotar nunha papeleira, ou facelo contra a flexura do cóbado.
  • De presentar algunha sintomatoloxía (febre, tose ou dificultade respiratoria), evitar o contacto con outras persoas.
  • Evitar viaxes e desprazamentos que non sexan estritamente necesarios.

Para máis información, prema aquí.

Comeza o venres, 13 Marzo, 2020 - 22:30
Compartir Compartir facebook twitter email