Escoitar

Decisión que pon en marcha o marco orgánico-funcional e mecanismos axeitados para a mobilización dos recursos humanos e materiais necesarios na protección das persoas e os bens, así como o esquema de coordinación entre as distintas administracións públicas chamadas a intervir nunha situación de risco colectivo, catástrofe ou calamidade pública.

Galego
Temática: 
Plans de actuación

facebook twitter instagram