Escoitar

Dentro da operación “Plan de dotación operativa para servizos de emerxencias municipais e supramunicipais destinado a tarefas de prevención, reacción e recuperación de situacións de emerxencia derivadas de catástrofes naturais e fenómenos relacionados co clima, coordinadas dende o Centro Integrado de Atención de Emerxencias Galicia, executáronse as seguintes actuacións:

Contratos adxudicados no ano 2019 no marco da actuación 5.2.1.3. Medidas destinadas á mellora da dotación de equipamentos, instalacións e infraestruturas de protección civil destinadas á prevención e xestión de riscos derivados de catástrofes naturais e outros fenómenos relacionados co clima.

Título da actuación do procedemento de contratación

Importe de adxudicación

Porcentaxe da cofinanciación comunitaria

Galería de imaxes

Adquisición de dous (2) vehículos anfibios a motor de oito rodas, con tracción total, para a atención de emerxencias

80.000,00 €

80%

Ver

Subministración de dúas (2) motos acuáticas con remolque de transporte e padiola de rescate para prevención e actuación en emerxencias

58.297,80 €

80%

Ver

Subministración de tres (3) vehículos autobombas rurais lixeiras (BRL) de primeira saída para a atención ás emerxencias

526.167,29 €

80%

Ver

Subministración de cen (100) unidades de terminais portátiles, de acordo ás características esixidas para o Lote 1 do acordo marco de subministración de terminais TETRA de radiocomunicación para o acceso aos servizos da Rede Corporativa de Comunicacións Móbiles Dixitais de Emerxencia e Seguridade de Galicia (EXPTE. 2017/AM/0032)

66.240,24 €

80%

Ver

Subministración de oitenta e cinco (85) unidades de terminais portátiles ATEX, de acordo ás características esixidas para o Lote 2 do acordo marco de subministración de terminais TETRA de radiocomunicación para o acceso aos servizos da Rede Corporativa de Comunicacións Móbiles Dixitais de Emerxencia e Seguridade de Galicia (EXPTE. 2017/AM/0032)

149.132,50 €

80%

Ver

Subministración de vinte (20) unidades de terminais móbiles coa opción 2 (instalación en vehículo pesado), de acordo ás características esixidas para o Lote 3  do acordo marco de subministración de terminais TETRA de radiocomunicación para o acceso aos servizos da Rede Corporativa de Comunicacións Móbiles Dixitais de Emerxencia e Seguridade de Galicia (EXPTE. 2017/AM/0032)

22.046,20 €

80%

Ver

Subministración de seis (6) vehículos furgóns de útiles varios (FUV) de resposta rápida en emerxencias

344.850,00 €

80%

Ver

 

 

Contratos adxudicados no ano 2019 no marco da actuación 5.2.1.2. Medidas destinadas á mellora da dotación de equipamentos, instalacións e infraestruturas destinadas á prevención e xestión de riscos nos ámbitos de emerxencias e protección civil.

Título da actuación do procedemento de contratación

Importe de adxudicación

Porcentaxe da cofinanciación comunitaria

Galería de imaxes

Adquisición de dous (2) vehículos tipo pick-up con tracción 4x4 destinados ás Unidades Medioambientais (UMAs) da Unidade de Policía Adscrita (UPA) á Comunidade Autónoma de Galicia, para tarefas de prevención e investigación de accións contra o medio ambiente e de apoio na protección civil, mobilizadas e coordinadas desde o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia (CIAE 112 Galicia)

78.998,00 €

80%

Ver

Adquisición de catro (4) vehículos tipo todo camiño con tracción 4x4 destinados ás Unidades Medioambientais (UMAs) da Unidade de Policía Adscrita (UPA) á Comunidade Autónoma de Galicia,  para tarefas de prevención e investigación de accións contra o medio ambiente e de apoio na protección civil, mobilizadas e coordinadas desde o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia (CIAE 112 Galicia)

110.000,00 €

80%

Ver

Subministración de dous (2) vehículos tipo furgoneta de tracción 4x4, destinados ás unidades medioambientais (UMA) da Unidade de Policía Adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia (UPA), para tarefas de prevención e investigación de accións contra o medio ambiente e de apoio na protección civil, mobilizadas e coordinadas desde o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia (CIAE 112 Galicia)

108.982,28 €

80%