Imaxe escoitar Escoitar

Adaptación ás necesidades e expectativas do usuario en xeral. A Carta de Servizos a reflicte de forma específica na atención de idiomas e para persoas con discapacidade na audición ou na fala.
O enfoque ao usuario mantén a confianza continuada e proporciona oportunidades de xerar maior valor na atención.

Galego
Temática: 
Tratamento das emerxencias a través do 1-1-2

facebook twitter instagram