Imaxe escoitar Escoitar
Colectivos vulnerables ante o frío

 

  • Vístete por capas: mellor moitas prendas lixeiras e folgadas que unha grosa. Deste xeito, o aire circula e funciona de illante
  • Especial atención aos máis vulnerables: maiores, nenos, enfermos crónicos...
  • Boca e nariz ben tapados e o calzado que sexa axeitado para evitar caídas en zonas esvaradías
  • Mellor saír á rúa nas horas centrais do día
  • Quenta a casa de maneira segura
  • Deixa correr un fío de auga polas billas
  • Apaga todo cando vaias durmir
  • Na rúa, evita circular baixo os edificios debido ao risco que poida ocasionar a formación de carambelos

 

facebook twitter instagram