Escoitar
Imaxe dun ciclista

 

  • Revisa que a túa bicicleta estea en bo estado
  • Circula con responsabilidade e respecto cara os demais usuarios da estrada
  • Vai sempre documentado
  • Utiliza casco, elementos protectores e chaleco reflector
  • Sinaliza as manobras
  • Leva contigo un kit básico de ferramentas
  • Evita o uso de auriculares ou outras distraccións
  • Circula sempre en fila ou de dous en dous
  • Pola estrada, circula pola beiravía, no seu defecto, pegado á dereita
  • Utiliza os carrís bici, se os houbera, no seu defecto, polo carril dereito da calzada

facebook twitter instagram