Escoitar

O CAE 112 Galicia quere consolidar na carta de servizos o compromiso adquirido coa cidadanía desde a súa creación como servizo público da atención ás emerxencias.


Esta carta, ademais de proporcionar información, é a ferramenta que permite impulsar o traballo realizado en clave de mellora continua no ámbito das emerxencias para obter así o reforzo necesario co sistema de avaliación permanente dos seus contidos, co grao de cumprimento obtido na súa actividade e co grao de evolución na calidade da prestación dos servizos a que se refire.


Os resultados da avaliación faranse públicos dentro do primeiro semestre de cada ano natural a través desta páxina.

 

facebook twitter instagram