Escoitar

Opinións de expertos en emerxencias que informan do que debería facerse ou non facerse en calquera tipo de emerxencias co fin de axudar a minimizar os efectos adversos derivados da situación xerada. Esta información realízase a través dos distintos medios de difusión dos que dispón a organización.

Galego
Temática: 
Difusión informativa

facebook twitter instagram