Escoitar

Órgano xestor do Plan procedente do departamento con competencias en materia de protección civil da Consellería da Xunta responsable desta materia. Este órgano ten a función de manter actualizado o dito Plan así como promover a súa implantación e mantemento.

Galego
Temática: 
Plans de actuación

facebook twitter instagram