Escoitar

Dentro do marco do Plan galego de estatística, que é o instrumento de ordenación e planificación da actividade estatística da Comunidade Autónoma, inclúese a difusión da actividade desenvolvida no Centro de Atención ás Emerxencias (CAE112 Galicia).

O obxectivo fundamental do estudo é coñecer a evolución das chamadas de emerxencia realizadas polos cidadáns e o número de incidencias xestionadas dende o CAE 112 Galicia.

 

No proxecto estatístico 25-1101 Estatística de chamadas no ano 2023 ao Centro de Atención ás Emerxencias 112 recóllese a información correspondente aos anos 2022 e 2023.

25-1101 Estatística de chamadas no ano 2023 ao Centro de Atención ás Emerxencias 112

No proxecto estatístico 25-1101 Estatística de chamadas no ano 2022 ao Centro de Atención ás Emerxencias 112 recóllese a información correspondente aos anos 2021 e 2022.

25-1101 Estatística de chamadas no ano 2022 ao Centro de Atención ás Emerxencias 112

No proxecto estatístico 25-1101 Estatística de chamadas no ano 2021 ao Centro de Atención ás Emerxencias 112 recóllese a información correspondente aos anos 2020 e 2021.

25-1101 Estatística de chamadas no ano 2021 ao Centro de Atención ás Emerxencias 112

No proxecto estatístico 25-1101 Estatística de chamadas no ano 2020 ao Centro de Atención ás Emerxencias 112 recóllese a información correspondente aos anos 2019 e 2020.

25-1101 Estatística de chamadas no ano 2020 ao Centro de Atención ás Emerxencias 112

No proxecto estatístico 25-1101 Estatística de chamadas no ano 2019 ao Centro de Atención ás Emerxencias 112 recóllese a información correspondente aos anos 2018 e 2019.

25-1101 Estatística de chamadas no ano 2019 ao Centro de Atención ás Emerxencias 112

No proxecto estatístico 25-1101 Estatística de chamadas no ano 2018 ao Centro de Atención ás Emerxencias 112 recóllese a información correspondente aos anos 2017 e 2018.

25-1101 Estatística de chamadas no ano 2018 ao Centro de Atención ás Emerxencias 112

No proxecto estatístico 25-1101 Estatística de chamadas no ano 2017 ao Centro de Atención ás Emerxencias 112 recóllese a información correspondente aos anos 2016 e 2017.

25-1101 Estatística de chamadas no ano 2017 ao Centro de Atención ás Emerxencias 112

No proxecto estatístico 25-1101 Estatística de chamadas no ano 2016 ao Centro de Atención ás Emerxencias 112 recóllese a información correspondente aos anos 2015 e 2016.

25-1101 Estatística de chamadas no ano 2016 ao Centro de Atención ás Emerxencias 112

No proxecto estatístico 25-1101 Estatística de chamadas no ano 2015 ao Centro de Atención ás Emerxencias 112 recóllese a información correspondente aos anos 2014 e 2015.

25-1101 Estatística de chamadas no ano 2015 ao Centro de Atención ás Emerxencias 112

No proxecto estatístico 25-1101 Estatística de chamadas no ano 2014 ao Centro de Atención ás Emerxencias 112 recóllese a información correspondente aos anos 2013 e 2014.

25-1101 Estatística de chamadas no ano 2014 ao Centro de Atención ás Emerxencias 112

 

 

facebook twitter instagram