Escoitar
Imaxe dun tractor

 

  • Deben circular, de día e de noite, cunha sinal luminosa V-2: luz xiratoria de cor laranxa
  • Non poden superar os 40 km/h cando circulen pola estrada. Se levan remolque, a velocidade máxima será de 25 km/h
  • Debido ao peso e lentitude destes vehículos, deben circular pola beiravía. Se a calzada conta con máis dun carril, circularán polo dereito
  • Se levan carga, o peso non superará os límites autorizados
  • Non se permite a circulación destes vehículos por autoestradas nin autovías
  • En caso de avaría, deben acenderse as luces de cruce e os catro intermitentes

facebook twitter instagram