Escoitar

Evento atmosférico que pode producir, directa ou indirectamente, danos ás persoas ou danos materiais de consideración extrema. A súa aparición produce a necesidade de reforzo de persoal cando afecta á totalidad de cando menos tres provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.

Galego
Temática: 
Sucesos obxecto de atención

facebook twitter instagram