Escoitar

A xeografía, o clima e a riqueza natural e industrial de Galicia convértena nun enclave único, no que se pode gozar de moitísimas vantaxes. Sen embargo, estas vantaxes que incrementan o noso benestar e calidade de vida, teñen asociados unha serie de riscos. Os riscos cos que convivimos a cotío teñen tres orixes: a natureza, o home e a tecnoloxía.

Os riscos naturais son aqueles que dependen de factores xeográficos e climáticos. En xeral, producen illamento de núcleos de poboación e danos no medio e nos bens. En Galicia pódense producir os seguintes riscos naturais:

Os riscos antrópicos son os provocados polo home e adoitan ir asociados a grandes concentracións humanas como:

  1. Romarías
  2. Espectáculos culturais, deportivos, relixiosos, etc.
  3. Grandes superficies de venda
  4. Estadios de fútbol, pavillóns deportivos, etc.

Outros riscos antrópicos van ligados a actitudes indiscriminadas do home como:

  • Incendios urbanos
  • Incendios forestais

Os riscos tecnolóxicos son os propios das sociedades desenvolvidas e do progreso industrial como:

OS RISCOS COS QUE CONVIVIMOS A COTÍO TEÑEN TRES ORIXES: A NATUREZA, O HOME E A TECNOLOXÍA.
Imaxe de varios tipos de accidentes.

facebook twitter instagram