Escoitar

Sistema de acción e medidas, adoitadas polos titulares das actividades que cos seus propios medios e recursos e dentro do seu ámbito competencial, tentan previr e controlar os riscos sobre as persoas ou bens, dando a resposta adecuada e garantindo a integración destas actuacións no sistema público de protección civil.

Galego
Temática: 
Plans de actuación

facebook twitter instagram