Escoitar
Indicacións para coidar as persoas maiores

 

  • Para evitar accidentes no baño, mantén o chan, sempre seco
  • Os aparellos eléctricos afástaos da auga e coloca elementos de suxeición na bañeira ou prato de ducha
  • Asegúrate de que o fogar conta con suficiente luz
  • O calzado que sexa adherente para evitar caídas
  • Retira cables e alfombras dos sitios habituais de paso
  • Conserva de forma eficaz e ordenada os medicamentos (lugares frescos e secos, caixa orixinal co prospecto, especial atención á data de caducidade)
  • Axúdalles coas novas tecnoloxías
  • Establece e mantén un contacto frecuente para asegurarte de que están ben
  • Coñece as súas rutinas e lugares que adoitan frecuentar, ante posibles despistes

facebook twitter instagram