Alertas activas:

Escoitar
Indicacións para protexer aos nenos na casa

 

  • Colocar os obxectos pequenos e fáciles de atopar na casa lonxe dos cativos para evitar o risco de atragoarse
  • Protexer os bordos e esquinas para evitar golpes
  • Coloca topes e reforzos para as bisagras
  • Manter libres de obxectos os corredores e escaleiras
  • Cubrir os enchufes e poñer peches de seguridade en caixóns e armarios
  • Manter os produtos de limpeza e os medicamentos fóra do seu alcance

facebook twitter instagram