Imaxe escoitar Escoitar

Aínda que en moitas ocasións consideráronse os riscos como inevitables, sobre todo os de carácter natural, a realidade é que podemos previr as súas consecuencias se sabemos como actuar en tales situacións. Baixo o concepto de prevención inclúense un conxunto de medidas cuxa finalidade é a de evitar os prexuízos de fenómenos considerados potencialmente perigosos. Para previr os riscos que poidan afectar á poboación, Galicia conta co servizo de Protección Civil. O seu traballo consiste en:

> Estudia-los posibles riscos para previlos.
> Saber cómo se deben afrontar para evita-la improvisación.
> Facilita-la coordinación dos equipos de socorro que traballan
  en resolver emerxencias.

Para iso, en primeiro lugar, conta cunha serie de plans técnicos para cada tipo de risco, que especifican que tipos de actuación débense desenvolver para salvagarda-as persoas e vos seus bens. Pero tan importante ou máis que as medidas e actuacións técnicas, son aquelas que permiten crear unha cultura de prevención a partir do coñecemento dos diferentes riscos por parte da sociedade. É básico que os cidadáns estean preparados e formen parte activa de devanditos plans de actuación, e iso só pódese conseguir coa información e preparación necesarias.

A información é seguridade

Para poder previr todos os posibles riscos, a información é un aspecto indispensable. É especialmente importante coñecer como actuar para que aféctennos o mínimo posible. Só estando preparados, poderemos evitar a improvisación.

Neste site ofrécense unha serie de medidas de autoprotección sobre como se debe actuar ante vos distintos tipos de emerxencias que poderían producirse en Galicia. Ademais dos medidas específicas para cada caso, indícanse tamén algunhos consellos xerais de actuación que serían aplicables a todas as situacións de emerxencia.

PARA PODER PREVIR TODOS OS POSIBLES RISCOS, A INFORMACIÓN É UN ASPECTO INDISPENSABLE.

A prevención de riscos

facebook twitter instagram