Imaxe escoitar Escoitar
Imaxe dun quad

 

  • A circulación con quads só en espazos permitidos
  • Cumpre coa normativa de uso e responsabilidade civil
  • Respecta as condicións da contorna
  • Presta atención ao terreo. Evita envorcaduras
  • Usa elementos de protección persoal
  • O máis recomendable é viaxar sen pasaxeiro

Como espectador de rallys:

  • Mantente detrás das cintas de seguridade
  • Non cruces a estrada durante a competición
  • Sitúate nos lugares máis elevados
  • Segue as indicacións da organización

 

facebook twitter instagram