Imaxe escoitar Escoitar

 O Centro de Atención de Emerxencias 112 Galicia:

Atende e xestiona as chamadas de emerxencia da Comunidade Autónoma de Galicia, recibidas a través o número 112 e avisa aos medios e recursos que interveñen na resolución das emerxencias para garantir a súa coordinación, contando para iso con:

  • Procedementos e guías de actuación adaptados e constantemente actualizados para cada tipo de emerxencia
  • Colaboración cos diferentes organismos con capacidade de actuación en emerxencias (protección civil, salvamento marítimo, urxencias médicas, …)
  • Unha plataforma tecnolóxica acorde coas necesidades do Servizo e preparada para unha evolución continua.
  • Recursos humanos necesarios para dar servizo as 24 horas do día os 365 días do ano.
  • Certificados de calidade, 

O Servizo ten como obxectivo prioritario garantir unha correcta xestión e atención de todas e cada unha das emerxencias atendidas e recibidas na Comunidade Autónoma de Galicia.

Por iso no ano 2003, 29 de outubro, o Centro de Atención de Emerxencias  112 Galicia certifícase en Sistemas de Xestión de Calidade pola norma internacional UNE-NISO 9001.

Esta certificación renóvase periodicamente con resultado CONFORME o que permite realizar un traballo de mellora continua e avanzar cara á excelencia do Servizo.

Este obxectivo de excelencia leva ao Servizo para conseguir en abril do ano 2014 a aprobación da Carta de Servizos Auditada sumándose ao Plan de Mellora da Calidade na Xestión Pública de Galicia, e en abril do ano 2015 a obter o Certificado EENA de calidade  estándar para Centros de Emerxencia na UE.

 

O QUE GARANTE UN RESPOSTA RÁPIDA, EFICIENTE E ADECUADA ANTE CALQUERA EMERXENCIA

A atención telefónica de emerxencias comeza coa chamada ao 112, informando do suceso a un profesional especializado na atención telefónica de emerxencias. Analizada a información facilitada procedese a dar aviso aos medios e recursos competentes.

facebook twitter instagram