Escoitar

Conxunto de medios materiais e humanos necesarios, accesibles e axustados para dar a resposta axeitada ao feito xerador da emerxencia. Estes medios poden empregarse na prevención, actuación ou rehabilitación da situación xerada e varían de acordo ás esixencias sociais e os riscos existentes ou futuros que precisen dunha correcta xestión.

Galego
Temática: 
Medios empregados na xestión de emerxencias

facebook twitter instagram