Escuchar

Se te atopas en Galicia de visita e comezas a experimentar síntomas compatibles coa COVID19, como febre, tose, fatiga, ponte en contacto coas autoridades sanitarias a través do seguinte número de teléfono: 881 00 20 21.

Aí recibirás as indicacións necesarias e obterás unha cita médica o antes posible para someterte aos estudos correspondentes.

Deste xeito, a Xunta de Galicia facilita un servizo de atención urxente para persoas que visitan a Comunidade co fin de posibilitar unhas vacacións máis seguras para todos e todas.