Escoitar

Espazo de tempo que se inicia coa identificación do servizo ata a clasificación da emerxencia finalizando a comunicación. Neste espazo de tempo o operador-xestor clasifica a comunicación de emerxencias segundo a súa natureza e de acordo a un protocolo de actuacións que vai ser aceptado. Este protocolo permite realizar as preguntas básicas co fin de identificar que ocorre, onde e como se atopa o chamante, solicitar un número de teléfono de contacto e indicar os organismos que van a atender materialmente a emerxencia.

Galego
Temática: 
Tratamento das emerxencias a través do 1-1-2

facebook twitter instagram