Imaxe escoitar Escoitar
Indicacións ante tormentas

 

 • Na casa, busca acubillo nas partes máis altas da vivenda
 • Leva o gando a un lugar seguro
 • Desconecta a electricidade
 • Comproba o estado do tellado, baixantes e desaugadoiro
 • Evita as correntes de aire
 • Se hai tormenta, sae da auga canto antas
 • Na rúa, busca refuxio nos edificios próximos
 • Na estrada, modera a velocidade
 • Afástate de pontes e torrentes e non intentes atravesar zonas inundadas
 • Evita parar ou estacionar nas beiras dos ríos
 • Se a tormenta ameaza a seguridade, detén o vehículo na beiravía coas luces intermitentes acesas
 • Durante a tormenta, non abandones o coche, permanece no interior coas fiestras pechadas
 • Mellor non viaxar pero, se fose necesario, utiliza vías principais ou autovías
 • Ante calquera emerxencia chama ao teléfono 112

 

facebook twitter instagram