Escoitar

A auditoría externa que se realizou no Centro de Atención ás Emerxencias (CAE) 112 Galicia durante a semana pasada vén a ratificar a eficiencia e solidez do seu Sistema de Control e Xestión da Calidade. O Servizo 112 Galicia está certificado pola Norma ISO 9001:2008, o que garante a implantación de métodos que testan a eficacia da atención e do tratamento das emerxencias. Os auditores externos comprobaron o rigor e a profesionalidade coa que se asumen as tarefas propias do servizo e valoraron a preocupación constante da Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA) por superar todos os índices de calidade previstos.

Tamén, como puntos fortes, os examinadores destacaron a formación continua dos xestores das emerxencias, a constante actualización da plataforma telefónica, a implantación de novos sistemas de control do grao de satisfacción dos usuarios e a participación do servizo en proxectos europeos para a mellora da comunicación con persoas con discapacidades auditivas (REACH) e para a cooperación entre diversos organismos de emerxencias en zonas transfronteirizas (ARIEM).

En definitiva, este selo de calidade demostra a capacidade do servizo de Atención ás Emerxencias 112 Galicia para adaptarse aos cambios e o compromiso testado da AXEGA pola mellora continua.

Antecedentes
O CAE 112 Galicia conta co selo de calidade internacional dende outubro de 2003 e, dende entón, e de forma periódica, se somete a unha avaliación externa de seguimento. A obtención deste certificado evidencia o compromiso coa cidadanía da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior e da Axencia Galega de Emerxencias, así como do conxunto de profesionais que forman parte do servizo no exercicio da transparencia e da rigorosidade na atención e no tratamento das emerxencias.