Numero Tipologia
55 Asistencia Sanitaria
32 Requeremento de Forzas de Seguridade
10 Incidencia Circulación
6 Accidentes en Estrada
5 Animais soltos
2 Operativos de A.V.P.C.
1 Información Xeral
9 OUTRAS INCIDENCIAS
Numero Tipologia
97 Asistencia Sanitaria
62 Incidencia Circulación
47 Operativos de A.V.P.C.
43 Accidentes en Estrada
34 Requeremento de Forzas de Seguridade
8 Animais soltos
7 Aviso Velutinas
4 Información Xeral
2 Salvamento/Rescate
2 Verquidos
81 OUTRAS INCIDENCIAS
Numero Tipologia
54 Asistencia Sanitaria
31 Requeremento de Forzas de Seguridade
30 Incidencia Circulación
22 Accidentes en Estrada
14 Operativos de A.V.P.C.
11 Aviso Velutinas
6 Animais soltos
1 Salvamento/Rescate
37 OUTRAS INCIDENCIAS
A CORUÑA
 • 1Accidentes en Estrada
 • 1Animais soltos
 • 3Asistencia Sanitaria
 • 3Requeremento de Forzas de Seguridade
BARBANZA
 • 2Asistencia Sanitaria
BERGANTIÑOS
 • 2Accidentes en Estrada
EUME
 • 1OUTRAS INCIDENCIAS
FERROL
 • 1Asistencia Sanitaria
 • 1Requeremento de Forzas de Seguridade
O SAR
 • 1Incidencia Circulación
SANTIAGO
 • 1Incidencia Circulación
 • 2OUTRAS INCIDENCIAS
 • 3Requeremento de Forzas de Seguridade
TERRA DE MELIDE
 • 1Incidencia Circulación
A CORUÑA
 • 4Accidentes en Estrada
 • 5Animais soltos
 • 15Asistencia Sanitaria
 • 3Aviso Velutinas
 • 2Incidencia Circulación
 • 1Información Xeral
 • 3Operativos de A.V.P.C.
 • 4OUTRAS INCIDENCIAS
 • 4Requeremento de Forzas de Seguridade
ARZÚA
 • 1Asistencia Sanitaria
 • 1Requeremento de Forzas de Seguridade
BARBANZA
 • 2Accidentes en Estrada
 • 3Asistencia Sanitaria
 • 1Incidencia Circulación
 • 1OUTRAS INCIDENCIAS
BERGANTIÑOS
 • 1Accidentes en Estrada
 • 1Asistencia Sanitaria
 • 1Aviso Velutinas
 • 1Incidencia Circulación
BETANZOS
 • 1Accidentes en Estrada
 • 2Animais soltos
 • 1Aviso Velutinas
 • 3Incidencia Circulación
 • 2Operativos de A.V.P.C.
EUME
 • 1Asistencia Sanitaria
 • 1Operativos de A.V.P.C.
FERROL
 • 2Animais soltos
 • 9Asistencia Sanitaria
 • 3Aviso Velutinas
 • 2Incidencia Circulación
 • 1Requeremento de Forzas de Seguridade
 • 1Salvamento/Rescate
FISTERRA
 • 1Animais soltos
 • 1Aviso Velutinas
 • 1Incidencia Circulación
 • 2Operativos de A.V.P.C.
MUROS
 • 1Asistencia Sanitaria
 • 1Operativos de A.V.P.C.
NOIA
 • 1Información Xeral
O SAR
 • 2Asistencia Sanitaria
 • 2Incidencia Circulación
ORDES
 • 1Accidentes en Estrada
 • 2Incidencia Circulación
 • 1Requeremento de Forzas de Seguridade
SANTIAGO
 • 2Asistencia Sanitaria
 • 5Aviso Velutinas
 • 1Incidencia Circulación
 • 1OUTRAS INCIDENCIAS
 • 3Requeremento de Forzas de Seguridade
TERRA DE MELIDE
 • 1Incidencia Circulación
 • 1Requeremento de Forzas de Seguridade
A CORUÑA
 • 2Accidentes en Estrada
 • 8Asistencia Sanitaria
 • 2Incidencia Circulación
 • 1Información Xeral
 • 3OUTRAS INCIDENCIAS
 • 5Requeremento de Forzas de Seguridade
ARZÚA
 • 1Accidentes en Estrada
BARBANZA
 • 1Animais soltos
 • 1Asistencia Sanitaria
 • 1OUTRAS INCIDENCIAS
 • 1Requeremento de Forzas de Seguridade
BERGANTIÑOS
 • 1OUTRAS INCIDENCIAS
BETANZOS
 • 1Accidentes en Estrada
 • 1Asistencia Sanitaria
 • 1Incidencia Circulación
 • 1Operativos de A.V.P.C.
EUME
 • 2OUTRAS INCIDENCIAS
FERROL
 • 1Accidentes en Estrada
 • 2Animais soltos
 • 3Asistencia Sanitaria
 • 1Incidencia Circulación
FISTERRA
 • 1Requeremento de Forzas de Seguridade
NOIA
 • 1Aviso Velutinas
 • 1Incidencia Circulación
ORDES
 • 1Asistencia Sanitaria
 • 2Incidencia Circulación
SANTIAGO
 • 2Accidentes en Estrada
 • 3Animais soltos
 • 4Asistencia Sanitaria
 • 2OUTRAS INCIDENCIAS
 • 2Requeremento de Forzas de Seguridade
TERRA DE MELIDE
 • 1OUTRAS INCIDENCIAS
TERRA DE SONEIRA
 • 1Animais soltos
A MARIÑA CENTRAL
 • 1Asistencia Sanitaria
LUGO
 • 2Incidencia Circulación
 • 1Información Xeral
 • 1OUTRAS INCIDENCIAS
 • 2Requeremento de Forzas de Seguridade
OS ANCARES
 • 1Asistencia Sanitaria
SARRIA
 • 1Incidencia Circulación
TERRA CHÁ
 • 1Asistencia Sanitaria
 • 1Requeremento de Forzas de Seguridade
TERRA DE LEMOS
 • 3Accidentes en Estrada
A MARIÑA CENTRAL
 • 2Accidentes en Estrada
 • 2OUTRAS INCIDENCIAS
 • 1Requeremento de Forzas de Seguridade
A MARIÑA OCCIDENTAL
 • 1Animais soltos
 • 2Incidencia Circulación
 • 3Operativos de A.V.P.C.
A MARIÑA ORIENTAL
 • 1Asistencia Sanitaria
 • 1Requeremento de Forzas de Seguridade
A ULLOA
 • 2Asistencia Sanitaria
 • 1Información Xeral
 • 1OUTRAS INCIDENCIAS
CHANTADA
 • 1Accidentes en Estrada
 • 2Asistencia Sanitaria
LUGO
 • 1Accidentes en Estrada
 • 9Asistencia Sanitaria
 • 1Incidencia Circulación
 • 1OUTRAS INCIDENCIAS
 • 4Requeremento de Forzas de Seguridade
MEIRA
 • 1Accidentes en Estrada
OS ANCARES
 • 1Operativos de A.V.P.C.
QUIROGA
 • 1Asistencia Sanitaria
SARRIA
 • 1Asistencia Sanitaria
 • 1Incidencia Circulación
 • 1Requeremento de Forzas de Seguridade
TERRA CHÁ
 • 1Incidencia Circulación
 • 2Operativos de A.V.P.C.
 • 1Requeremento de Forzas de Seguridade
TERRA DE LEMOS
 • 2Asistencia Sanitaria
 • 1OUTRAS INCIDENCIAS
 • 2Requeremento de Forzas de Seguridade
A MARIÑA OCCIDENTAL
 • 1Accidentes en Estrada
 • 1Incidencia Circulación
 • 1OUTRAS INCIDENCIAS
 • 1Requeremento de Forzas de Seguridade
A MARIÑA ORIENTAL
 • 1Accidentes en Estrada
 • 1Incidencia Circulación
 • 1Requeremento de Forzas de Seguridade
LUGO
 • 1Accidentes en Estrada
 • 4Asistencia Sanitaria
 • 1Incidencia Circulación
 • 3OUTRAS INCIDENCIAS
 • 2Requeremento de Forzas de Seguridade
MEIRA
 • 1Accidentes en Estrada
OS ANCARES
 • 1Incidencia Circulación
SARRIA
 • 1OUTRAS INCIDENCIAS
TERRA CHÁ
 • 1Incidencia Circulación
 • 2Requeremento de Forzas de Seguridade
TERRA DE LEMOS
 • 1Accidentes en Estrada
 • 1Asistencia Sanitaria
 • 2Aviso Velutinas
 • 2Incidencia Circulación
O CARBALLIÑO
 • 1Asistencia Sanitaria
 • 1Requeremento de Forzas de Seguridade
OURENSE
 • 2Asistencia Sanitaria
 • 1Requeremento de Forzas de Seguridade
A LIMIA
 • 1Asistencia Sanitaria
 • 1OUTRAS INCIDENCIAS
ALLARIZ-MACEDA
 • 1Accidentes en Estrada
 • 2Asistencia Sanitaria
 • 1Incidencia Circulación
 • 1Operativos de A.V.P.C.
BAIXA LIMIA
 • 1Incidencia Circulación
O CARBALLIÑO
 • 2Accidentes en Estrada
 • 3Asistencia Sanitaria
 • 1Aviso Velutinas
 • 1Operativos de A.V.P.C.
O RIBEIRO
 • 1Asistencia Sanitaria
 • 3Incidencia Circulación
OURENSE
 • 3Asistencia Sanitaria
 • 4Incidencia Circulación
 • 1Operativos de A.V.P.C.
 • 6OUTRAS INCIDENCIAS
 • 1Requeremento de Forzas de Seguridade
 • 2Verquidos
TERRA DE CALDELAS
 • 1Accidentes en Estrada
 • 1Operativos de A.V.P.C.
TERRA DE CELANOVA
 • 2Incidencia Circulación
VALDEORRAS
 • 1Asistencia Sanitaria
 • 1OUTRAS INCIDENCIAS
VERÍN
 • 3OUTRAS INCIDENCIAS
VIANA
 • 1Accidentes en Estrada
 • 1Operativos de A.V.P.C.
 • 2OUTRAS INCIDENCIAS
ALLARIZ-MACEDA
 • 1Asistencia Sanitaria
 • 2OUTRAS INCIDENCIAS
BAIXA LIMIA
 • 1Aviso Velutinas
 • 1Incidencia Circulación
O CARBALLIÑO
 • 1Asistencia Sanitaria
 • 1OUTRAS INCIDENCIAS
 • 1Salvamento/Rescate
O RIBEIRO
 • 1Accidentes en Estrada
OURENSE
 • 3Accidentes en Estrada
 • 1Animais soltos
 • 4Asistencia Sanitaria
 • 1Aviso Velutinas
 • 1Operativos de A.V.P.C.
 • 1OUTRAS INCIDENCIAS
 • 2Requeremento de Forzas de Seguridade
TERRA DE CELANOVA
 • 1Operativos de A.V.P.C.
VALDEORRAS
 • 1Animais soltos
 • 1Asistencia Sanitaria
 • 1Incidencia Circulación
VERÍN
 • 1Asistencia Sanitaria
 • 1Incidencia Circulación
 • 1Operativos de A.V.P.C.
 • 1OUTRAS INCIDENCIAS
CALDAS
 • 1Animais soltos
 • 1Asistencia Sanitaria
DEZA
 • 1Animais soltos
O BAIXO MIÑO
 • 1Accidentes en Estrada
 • 3Asistencia Sanitaria
O CONDADO
 • 2Operativos de A.V.P.C.
 • 1Requeremento de Forzas de Seguridade
O MORRAZO
 • 1Animais soltos
 • 1Incidencia Circulación
 • 1OUTRAS INCIDENCIAS
 • 1Requeremento de Forzas de Seguridade
O SALNÉS
 • 7Asistencia Sanitaria
 • 2Requeremento de Forzas de Seguridade
PONTEVEDRA
 • 3Asistencia Sanitaria
 • 2Incidencia Circulación
 • 3Requeremento de Forzas de Seguridade
TABEIRÓS-TERRA DE MONTES
 • 1Accidentes en Estrada
 • 4Asistencia Sanitaria
 • 1Incidencia Circulación
VIGO
 • 10Asistencia Sanitaria
 • 2OUTRAS INCIDENCIAS
 • 7Requeremento de Forzas de Seguridade
A PARADANTA
 • 1Animais soltos
 • 1OUTRAS INCIDENCIAS
CALDAS
 • 1Accidentes en Estrada
 • 1Animais soltos
 • 2Asistencia Sanitaria
 • 1Incidencia Circulación
 • 6Operativos de A.V.P.C.
 • 5OUTRAS INCIDENCIAS
DEZA
 • 1Accidentes en Estrada
 • 1Asistencia Sanitaria
 • 2Incidencia Circulación
O BAIXO MIÑO
 • 1Accidentes en Estrada
 • 6Asistencia Sanitaria
 • 3Incidencia Circulación
 • 5Operativos de A.V.P.C.
 • 1OUTRAS INCIDENCIAS
O CONDADO
 • 2Accidentes en Estrada
 • 2Asistencia Sanitaria
 • 2Incidencia Circulación
 • 2Operativos de A.V.P.C.
O MORRAZO
 • 2Accidentes en Estrada
 • 3Animais soltos
 • 2Asistencia Sanitaria
 • 2Incidencia Circulación
 • 1Operativos de A.V.P.C.
 • 3OUTRAS INCIDENCIAS
 • 1Requeremento de Forzas de Seguridade
O SALNÉS
 • 2Incidencia Circulación
 • 1Información Xeral
 • 2Operativos de A.V.P.C.
 • 6OUTRAS INCIDENCIAS
PONTEVEDRA
 • 3Accidentes en Estrada
 • 6Asistencia Sanitaria
 • 6Incidencia Circulación
 • 1Operativos de A.V.P.C.
 • 3OUTRAS INCIDENCIAS
 • 2Requeremento de Forzas de Seguridade
TABEIRÓS-TERRA DE MONTES
 • 1Asistencia Sanitaria
 • 1Incidencia Circulación
VIGO
 • 9Accidentes en Estrada
 • 1Animais soltos
 • 24Asistencia Sanitaria
 • 9Incidencia Circulación
 • 3Operativos de A.V.P.C.
 • 13OUTRAS INCIDENCIAS
 • 4Requeremento de Forzas de Seguridade
 • 1Salvamento/Rescate
A PARADANTA
 • 1OUTRAS INCIDENCIAS
 • 2Requeremento de Forzas de Seguridade
DEZA
 • 1Asistencia Sanitaria
O BAIXO MIÑO
 • 1Asistencia Sanitaria
 • 1Operativos de A.V.P.C.
 • 4OUTRAS INCIDENCIAS
O CONDADO
 • 1Asistencia Sanitaria
 • 2Operativos de A.V.P.C.
O MORRAZO
 • 1Asistencia Sanitaria
O SALNÉS
 • 2Asistencia Sanitaria
 • 4OUTRAS INCIDENCIAS
 • 1Requeremento de Forzas de Seguridade
PONTEVEDRA
 • 2Animais soltos
 • 8Asistencia Sanitaria
 • 4Incidencia Circulación
 • 2Operativos de A.V.P.C.
 • 1Requeremento de Forzas de Seguridade
TABEIRÓS-TERRA DE MONTES
 • 3Accidentes en Estrada
 • 1Asistencia Sanitaria
 • 1OUTRAS INCIDENCIAS
VIGO
 • 1Accidentes en Estrada
 • 9Asistencia Sanitaria
 • 1Aviso Velutinas
 • 2Incidencia Circulación
 • 2Operativos de A.V.P.C.
 • 3OUTRAS INCIDENCIAS
 • 8Requeremento de Forzas de Seguridade